Säiliöt ja siilot:

Stora Enso Uimaharju 2011: säiliötoimituksia

Joutseno Pulp, lipeäsäiliöt, 2007

Stora Enso, Varkaus, Weppi08, säiliöt

Stora Enso, Varkaus, PK8, säiliöt 5 kpl, 2007

UPM-Kymmene Kaukas, sahan painekyllästämön liuossäiliöt, 2008 ja 2009

Stora Enso Imatran tehtaat, kaustisointisäiliö 300 m³

Bio 09 Stora Enso, Kaukopää, polymeerivalmistuslaitteistot, erilaisia säiliöitä 5 kpl, sekoittimet 4 kpl, valmistus ja asennus

Larox, putkisto- ja säiliötoimituksia, 2010

UPM-Kymmene, Kaukaan saha, ruuveja ja säiliöitä, 2010

Laitex Oy: siilot, kuljettimien runkoja

Stora Enso Kaukopää, meesasäiliö 2000m3, 2012

Dieffenbacher Panelboard Oy: säiliötoimituksia eri projekteihin

Säiliöt 20 kpl, Dieffenbacher 1 m3 – 10 m3

Valio Oy: säiliöitä

Mesmec Oy: säiliöitä

Paakkola Conveyors Oy (Agnco-Eagle kultakaivos Kittilä) Malmisiilo

Hakesiiloja ja ruuvikuljettimen kouruja, Laitex Oy

Teräsrakennetyöt / Teräsrakenteet:

Stora Enso Kaukopää ja UPM Kaukas: putki- ja kulkusiltoja,

Savonlinna Works Oy 2012: RST/FE-suodinaltaita ja kennostoja

Savonlinna Works Oy: LMF-suotimen altaita, selkeyttämiä, hakesiilon höyryrenkaat

Jatke Oy: Rajamarket/Lidl Mustolan teräsrakenteita, kärrykatos

Hyötyjäte-, ongelmajäte- ja konehallin teräsrungot

Jäähdytystornien perustukset lipeä- ja kloraattitehtaille

Varastosiilon alaosan ja purkuruuvin uusinta
Ostohakkeen magneetin teräsrakenteet
3-lingon perustukset ja runkorakenteet

3D- ja röntgenmittausrakennus
Putkisillat UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan ja Stromsdal Oyj:n Juankosken tehtaille

KA1 höyryputkiston purkutyö

Höyrykattilalaitoksen teräsrakenteet, UPM-Kymmene Oyj Kaukas

Vetykattilalaitoksen teräsrakenteet, Finnish Chemicals Oy Joutseno

Kartonkitehtaan laajennuksen teräsrakenteet, M-Real Oy Simpele Board

Teräsrakenteita, putkisto- ja laiteasennuksia Lappeenrannan sementtitehtaalla

Osia kaivosteollisuuden laitevalmistajalle, Larox Oy

Osia, säiliörakenteita, teräsrakenteita, Prepipe Oy

Osia ja runkorakenteita raskaankaluston perävaunu- ja päälirakennevalmistukseen

Osia ja hoitotasoja puunjalostusteollisuudelle, lukuisia projekteja

Nordkalk, kuljettimen teräsrakenteet, valmistus ja asennus, 2010

Paakkola Conveyors Oy (Talvivaara Oy) Teräsrakennetoimituksia 2010-2011

HL-Rakentajat Oy: Kauppakeskus Prisman teräsrakenteet noin 500 tn

Skanska Talonrakennus Oy: Kauppakeskus Iso-Kristiinan teräsrakenteita

Skanska Tre, kulkusillat pituus 38m + 42m

Destia: Länsimetron teräsrakenteita, portaat ja kaiteet n 300 tn

Stora Enso Uimaharju: Reno-projekti: teräsrakenteet ja laiteasennuksia

Metsä Board Simpele: hoitotasot, portaat, teräsrakenteet

Stora Enso Kaukopää: Lapa-projekti: teräsrakenteet

PE2 laakerointien ja telastojen muutostyöt

Prisma Imatra teräsrakenteet, konepajasuunnittelu, valmistus ja asennus 360tn terästä

SFM Mining Ab ( Northland Resources kaivos, Kaunisvaara), taso-, porras- ja kaidetoimitukset, 2012

Ruuvikuljettimet ja muut kuljettimet:

UPM Kaukas: ruuvikuljettimien valmistus ja asennus (lisää erikseen myös ruuvikuljetin puolelle)

Laitex Oy, ruuvikuljettimia ja osakokonaisuuksia 2012

Levyrakenteiden alihankinta valmistusta

Osia paperiteollisuuden laitevalmistajille, Vaahto Oy

Toimituksia OMP-Konepaja Oy:n kautta Olkiluoto Ydinvoimalaitostyömaalle, 2009/2010

Savonlinna Works 2012: suotimien levytyöt konepajalla

Asennusprojektit

Nordkalk 2011: rikastamon laiteasennukset ja teräsrakenteiden valmistus

Metehe: varastohalli, 150 tn terästä. Pilarit, palkit, tuulisiteet, ristikot, 3 kk konepajavalmistus ja asennus

Bollstabruk Ab sahalinja-asennus, 2010

Nordkalk, Rikastamon laiteasennukset ja teräsrakenteiden valmistus, 2011

Ovako Imatra, Kuljettimien ja magnetointilaitteiston valmistus ja asennus, 2011

Agnico-Eagle Oy, Pastalaitoksen asennus, 2011-2012, asentajia, hitsaajia ja työnjohtajia

SFM Mining Ab ( Northland Resources kaivos, Kaunisvaara),Kaideasennuksia 2012

GL&V / Metsä Board Simpele: laiteasennuksia

Kemira Oy, Joutseno, AKD laitos, asennustyöt

UPM Kaukas:
sulatuskuljettimen pohjan uusinta
murskan asennus, teräsrakenteet
meesauunin korjaus- ja muutostyöt

Ovako:
nosturiradan oikaiseminen,
askelpalkkiuunin kulutuspalojen vaihto,
UTAB uunin ja kuljettimien asennus ja muutostyöt

Efora Oy: kemiallinen laitos: lämmönsiirtimet

Biodiesel- laitoksen laiteasennukset n. 6000h työtuntia 2013-2014

Finnsementti, Luokitinpiirin laiteasennukset ja käyttöönotto

Kunnossapito/Tehdas kunnossapito:

Stora-Enso, Kaukopää, meesasäiliön korjaus, vuoraus ja vahvistaminen 2010

Nordkalk 2012: syöttökuljettimen vahvistaminen ja modernisointi

Ecofilttereiden syöttösäiliön uusinta

Stora-Enso, Kaukopää, meesasäiliön korjaus, vuoraus ja vahvistaminen 2010

Vuosihuolto 2012 Stora Enso Imatra, n. 70 asentajaa, hitsaajaa ja työnjohtajaa

Vuosihuolto 2012 UPM Kaukas Lpr, n. 60 asentajaa ja hitsaajaa, 5 työnjohtajaa

Nordkalk Lpr, syöttökuljettimen vahvistaminen ja modernisointi 2012

UPM Kaukas, meesasäiliön syöttöpään muutostyöt, kokonaistoteutus 2012

Botnia Mill Service Oy Ab: jätevedenkäsittelyn kunnossapitotyöt, kuorimon kunnossapitotyöt

Stora Enso Kaukopää, kuorimo, laajamittaiset huoltotyöt 2012

UPM Kaukas vko 13/2014, Tehdasintegraatin vuosihuolto70 työntekijää

StoraEnso Kaukopää vko 39/2014, 75 työntekijää

Nordautomation, MetsäWood, puunkäsittelylinjaston uudistaminen

Terähuolto, Andritz, Botnia Joutsenon kuorimo