Koneiden ja laitteiden vikaväli kertoo ennakoivan kunnossapidon onnistumisesta. Olemme vakiinnuttaneet asemamme Etelä-Karjalan suuryritysten hallitsemattomien tuotantokatkosten ennaltaehkäisijänä. Aseman saavuttaminen edellyttää luottamusta osapuolten välillä.

• Kunnossapitosopimukset ja kunnossapidon ulkoistaminen
• Mahdollistaa asiakkaan keskittymisen ydinliiketoimintaansa
• Lyhyet vasteajat ongelmatilanteissa
Pystymme ottamaan haltuumme tarvittaessa tehdasosaston tai koko tuotantolaitoksen kunnossapidon. Yhdessä asiakkaan kanssa asetetaan tavoitteet kunnossapidon kehittämiselle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA